V spoločnosti DAJA s.r.o. sa vykonávajú tieto poradenské aktivity:

ÚČTOVNÍCTVO

 • Vedenie účtovníctva
 • Rekonštrukcie účtovníctva
 • Spracovanie mzdovej a personálnej agendy
 • Komplexné zastupovanie klienta pred Daňovým úradom a poisťovňami
 • Vypracovanie interných smerníc
 • Ekonomické služby

AUDIT

 • Overenie účtovnej závierky - AUDIT
 • Audit konsolidovanej účtovnej závierky
 • Zostavenie účtovnej závierky

DAŇOVÉ PORADENSTVO

 • Vypracovanie stanovísk k zadaným problémom a odborné konzultácie
 • Komplexné zastupovanie klienta pred daňovým úradom
 • Vypracovanie daňových priznaní
 • Daňový audit
 • Registrácie pre daňové účely
 • Optimalizácia daňových povinností
 • Zastupovanie pri daňových kontrolách
 • Aplikácie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Informácie o aktuálnych zmenách daňových predpisov
 • Vybavovanie vrátenia DPH zahraničným osobám

Prečo my?

 • vedenie účtovníctva už od 100 EUR/mes
 • vedenie účtovníctva v KROS systéme
 • vypracovanie interných účtovných smerníc
 • poistenie do výšky 33 tisíc EUR
 • licencie SKAU, SKDP
 • audit spoločností už od 300 EUR
 • významní klienti ako záruka našej odbornostiKontakt

Záhumnie 21
Nemšová
914 41

tel.: 032/6589170, 0905937586
fax.: 032/6589170

mail: danova@danova-partners.sk